Film Europe

Branická 1950/209
Prague LA MARSA
Czech Republic
Tel. : +420 261 216 318
Fax : +420 244 400 075
http://www.filmeurope.eu/
Contact by email

FILM EUROPE MEDIA COMPANY

Film Europe is dynamic full service media company with a rich history. Our offices are located in Prague, Budapest, Bratislava and newly established representations in London and Cannes. We specialise in financing, development and production, distribution, sales and publishing, consulting and broadcasting of European films.

Currently Film Europe broadcasts regional cable and satellite pay TV channels:
Kino CS, Doku CS and Muzika CS. In november 2011 the Film Europe Media Company started regular broadcasting of the first European film channel, Film Europe Channel. It is the first paid television channel presenting exclusively European cinema from almost all 50 countries in greater Europe.

Film Europe offers business partnerships to European Producers, Distributers,
Content Providers and Festivals. We co-operate with European, Asian-Pacific and world television broadcasters. Including cable, satellite, IPTV and new media operators and distributors.


Founder: Ivan HRONEC

____________

SK

FILM EUROPE MEDIÁLNA SPOLOČNOSŤ

Film Europe je dynamická mediálna spoločnosť s bohatou históriou a kanceláriami v Prahe, Budapešti, Bratislave, Londýne a Cannes.

Spoločnosť sa špecializuje na financovanie, vývoj, produkciu, distribúciu a predaj predovšetkým európskych filmov. Ďalej na vydavateľskú činnosť, konzultácie a vysielanie tematických káblových a satelitných televízií.

Film Europe prevádzkuje národné tematické káblové a satelitné televízie: Kino CS, Doku CS a Muzika CS. Toto unikátne žánrové spojenie doplnil 17. novembra 2011 platený televízny kanál Film Europe Channel, európsky televízny projekt, ktorý systematicky mapuje kinematografiu z každej krajiny Európy. Postupne prinesie najzaujímavejšie filmy takmer z 50 krajín európskeho kontinentu, ocenené na festivaloch ako aj domácimi filmovými cenami, so špičkovými režisérskými a hereckými osobnosťami.

Film Europe ponúka obchodné partnerstvo európskym producentom, distributérom, kinám a festivalom. Spolupracujeme s európskymi, ázijskymi a ďalšími svetovými prevádzkovateľmi televíznych kanálov, vrátane káblových, satelitných a IPTV operátorov a distributérov.

Film Europe kupuje, koprodukuje, distribuuje a televízne vysiela filmy zo všetkých krajín Európy. Misiou Film Europe je kultivácia ekosystému európskeho filmu.

______

CZ

FILM EUROPE MEDIÁLNÍ SPOLEČNOST

Film Europe je dynamická, full servisová mediální společnost s bohatou historií a kancelářemi v Praze, Budapešti, Bratislavě a nově v Londýně a Cannes. Společnost se specializuje na financování, vývoj, produkci, distribuci a prodej prevažne evropských filmu, dále vydavatelskou činnost, konzultace a provoz tematických kabelových a satelitných televizí.

Film Europe zabezpečuje vysílání národních tematických, kabelových a satelitních placených TV kanálů: Kino CS, Doku CS a Muzika CS. Toto unikátní žánrové spojení doplnil 17. listopadu 2011 placený televizní kanál Film Europe Channel, který je ojedinělým evropským televizním projektem, který systematicky mapuje kinematografii z každé země Evropy. Postupně přinese nejzajímavější filmy téměř z 50 zemí evropského kontinentu, oceněné na festivalech i domácími filmovými cenami, se špičkovými režisérskými a hereckými osobnostmi.

Film Europe nabízí obchodní partnerství evropským producentům, distributorům, vlastníkům práv a festivalům. Spolupracujeme s evropskými, asijskými a dalšími světovými provozovateli televizních kanálů, včetně kabelových, satelitních, IPTV a operátorů a distributorů nových médií.

Film Europe nakupuje, koprodukuje, distribuuje a televizně vysílá filmy ze všech zemí Evropy. Misí Film Europe je kultivace ekosystému evropského filmu.

Partners

 • Arterial network
 • Media, Sports and Entertainment Group (MSE)
 • Gens de la Caraïbe
 • Groupe 30 Afrique
 • Alliance Française VANUATU
 • PACIFIC ARTS ALLIANCE
 • FURTHER ARTS
 • Zimbabwe : Culture Fund Of Zimbabwe Trust
 • RDC : Groupe TACCEMS
 • Rwanda : Positive Production
 • Togo : Kadam Kadam
 • Niger : ONG Culture Art Humanité
 • Collectif 2004 Images
 • Africultures Burkina-Faso
 • Bénincultures / Editions Plurielles
 • Africiné
 • Afrilivres

With the support of